Thu hồi nộp ngân sách hơn 14,2 tỷ đồng qua thanh tra hành chính

TÙNG CHI |

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính năm 2021 chuyển sang và triển khai 120/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, đạt 69,8% kế hoạch năm và thực hiện 40 cuộc thanh tra đột xuất.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 195 kết luận thanh tra, qua đó thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 14,2 tỷ đồng, xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 124 tập thể, 213 cá nhân và khiển trách 1 cá nhân/167 tập thể, 239 cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Cùng thời gian, toàn tỉnh tổ chức thực hiện 226 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 2.921 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 416 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4,27 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 555 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng thông qua xử phạt hành chính.

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp công dân định kỳ tháng 9.2022

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 15.9, tại trụ sở Ban Tiếp dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 9.2022 của Thường trực Tỉnh ủy.