Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020 - 2021: Phấn đấu đạt mục tiêu 100%

NHẬT LINH |

Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 95,2%. Mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới 2020 - 2021 được xác định ngay từ đầu nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất để đạt mục tiêu này.

Khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ảnh: D.L
Khi học sinh, sinh viên tham gia BHYT sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ảnh: D.L

Năm học mới này chuẩn bị bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, việc tham gia BHYT càng có ý nghĩa trong bảo vệ sức khỏe HSSV yên tâm học hành, vơi đi một phần gánh nặng đối với gia đình.

Trong năm học 2019 - 2020, có khá nhiều địa phương tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao, như huyện Nông Sơn đạt 100%; Phú Ninh 99,93%; Núi Thành 99,6%; Hội An 98,07%. Nhưng vẫn có một số địa phương tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV thấp hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh, như Phước Sơn chỉ đạt 57,55%; Hiệp Đức 61,4%; Tây Giang 68,68%; Quế Sơn 83,81%.

Không tham gia BHYT sẽ khiến HSSV bị thiệt thòi nhiều mặt trong việc được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, thành gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh nếu con em bị ốm đau, tai nạn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bá - Trưởng phòng Truyền thông & phát triển đối tượng (BHXH tỉnh), năm học 2020 - 2021, mục tiêu của ngành phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT. Ngay từ giữa tháng 8.2020, BHXH Việt Nam đã có công văn yêu cầu các địa phương cấp tỉnh phải đạt được mục tiêu trên. Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, nhà trường có hình thức tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT phù hợp. Trong đó sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của ban giám hiệu, cùng giáo viên chủ nhiệm ở mỗi lớp học là giải pháp hàng đầu. Đây cũng là điều được rút ra từ các địa phương có HSSV tham gia BHYT luôn đạt 100%. Sự quan tâm có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như huy động nguồn lực xã hội hóa giúp đóng kinh phí tham gia BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện được cấp thẻ BHYT ở nơi cư trú. Hoặc xem nhiệm vụ vận động HSSV tham gia BHYT như một nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường, ở từng địa phương.

TAGS