Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở Nam Trà My và Bắc Trà My: Khó giải ngân nguồn vốn

DIỄM LỆ |

Ngày 13/12, UBND tỉnh làm việc với huyện Nam Trà My, Bắc Trà My về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương trình đều chậm vì nhiều khó khăn ở khu vực miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My thúc đẩy giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My thúc đẩy giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: D.L

Giải ngân chậm

Tại Nam Trà My, đến nay huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư cho 76 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết 88.

Trong đó, chương trình giảm nghèo đã ký hợp đồng xây lắp được 12 công trình, đang tổ chức xét thầu xây lắp 10 công trình, chờ thời gian mở thầu 3 công trình, kết quả giải ngân đến ngày 8/12 hơn 15,6 tỷ đồng, đạt 25,32% so với kế hoạch vốn giao.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nam Trà My đã phân bổ cho 21 dự án đảm bảo thủ tục đầu tư, còn 2 dự án chưa phân bổ; đã ký hợp đồng xây lắp được 5 công trình, đang tổ chức xét thầu xây lắp 13 công trình, đang chờ thời gian mở thầu 3 công trình; kết quả giải ngân nguồn vốn trung ương đến 8/12 hơn 5,2 tỷ đồng, đạt 13,75% so với kế hoạch vốn giao, chưa giải ngân nguồn ngân sách tỉnh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới phân bổ cho 30 dự án, trong đó 27 dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương được UBND tỉnh giao trong tháng 8/2022 và 3 dự án được UBND tỉnh giao vốn từ đầu năm; kết quả giải ngân đến 8/12 hơn 9,2 tỷ đồng, đạt 49,16% so với kế hoạch vốn giao.

Tại huyện Bắc Trà My, chương trình nông thôn mới có 8/22 công trình đã phân bổ vốn trung ương hơn 5,2/18,2 tỷ đồng, đạt 29%. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đầu tư 22 công trình hạ tầng thiết yếu với tổng mức đầu tư hơn 90,4 tỷ đồng.

Ước thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đến 31/12/2022 khoảng 15% tổng nguồn vốn thực hiện năm 2022. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hơn 93 tỷ đồng, thực hiện 14 công trình, đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán 14/14 công trình nhưng mới phân bổ vốn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1/14 công trình.

Nhiều khó khăn

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, nguyên nhân chậm giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG là kế hoạch vốn tỉnh phân bổ cho huyện vào thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9. UBND huyện tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để phân bổ vốn, hiện nay vẫn còn một số dự án đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, do đó việc giải ngân sẽ rơi vào thời gian cuối tháng 12/2022.

 

Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My gặp khó khăn như nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra lớn, nhưng vốn trung ương, tỉnh phân bổ cho huyện để thực hiện các chương trình (nhất là chương trình nông thôn mới) còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương, trong khi nguồn lực của huyện còn hạn chế.

Việc lồng ghép nguồn lực từ 3 chương trình MTQG gặp nhiều khó khăn, các cơ quan tư trung ương đến tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện từng nội dung, tiểu dự án trong từng chương trình...

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, do nguồn vốn trung ương phân bổ trễ nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đạt. Riêng đối với vốn tỉnh phân bổ từ đầu năm cho xã Trà Giang, còn 1 công trình chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật do vướng mặt bằng.

Việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật gặp phải những vấn đề về điều chỉnh quy hoạch, mặt bằng, thay đổi thiết kế nên đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo góp ý của phòng ban chuyên môn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, thời gian tới, các huyện cần rà soát lại danh mục đầu tư, nguồn vốn, giải ngân... Văn phòng các chương trình MTQG cấp huyện đã thành lập thì đi vào hoạt động bài bản để tham mưu UBND huyện thực hiện các chương trình.

“Các huyện cần ưu tiên hoàn thành dứt điểm các hồ sơ còn lại, các công trình đã phân bổ vốn thì đôn đốc tiến độ, thực hiện giải ngân kịp thời. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân, phần nào xong thì giải ngân phần đó.

Mỗi chương trình, cơ quan tham mưu phải xây dựng kế hoạch tổng quan chung của giai đoạn, của từng năm, trong đó có từng dự án, tiểu dự án đầu tư một cách chi tiết, bám vào đó thực hiện. Quốc hội đã cho phép chuyển nguồn đầu tư sang năm 2023, nhưng cùng với nguồn vốn của 2 năm thì áp lực giải ngân càng lớn, nên từ đầu năm 2023 phải thực hiện tất cả các phần việc cần thiết” - ông Tuấn chỉ đạo.

TAGS