Thực hiện đăng ký, quản lý hoạt động đối với phương tiện thủy nội địa

VĂN PHIN |

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản để nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan quản lý giao thông địa phương thực hiện đăng ký phương tiện thủy có động cơ tổng công suất máy chính 5 - 15CV hoặc có sức chở 5 - 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý theo quy định. 

Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần 1 - 15 tấn hoặc có sức chở 5 - 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5CV hoặc sức chở dưới 5 người; tổ chức quản lý đối với phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan chức nặng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết đảm bảo các điều kiện khi sử dụng phương tiện thủy nội địa.

TAGS