Tiên Phước hỗ trợ cựu chiến binh hơn 2,8 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Chiều 7.1, Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Mô hình vườn cây ăn quả của Cựu chiến binh Hồ Đức Bộ, thôn Lộc Yên, xã Tiên Cảnh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Mô hình vườn cây ăn quả của cựu chiến binh Hồ Đức Bộ (thôn Lộc Yên, xã Tiên Cảnh). Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện vận động 240 hội viên triển khai thực hiện Đề án 03 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; trong đó nghiệm thu hỗ trợ 51 mô hình chỉnh trang vườn nhà, 75 mô hình trồng cây ăn quả với kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 1.385 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 63,6 tỷ đồng. Vận động hội viên tham gia hiến 1.850m2 đất, chặt bỏ 120 cây ăn quả các loại và đóng góp tiền mặt, ngày công xây dựng nông thôn mới.

Hội viên hỗ trợ rau củ quả và gần 40 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương. Năm 2021 giảm được 4 hộ cựu chiến binh nghèo (còn 7 hộ) và 3 hộ cận nghèo (còn 7 hộ).

TAGS