Tiếp nhận viện trợ 2 container gạo cháo dinh dưỡng trị giá hơn 4 tỷ đồng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổ chức Children Of Vietnam (COV) viện trợ 30 trường mẫu giáo ở Quảng Nam 2 container gạo cháo dinh dưỡng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại 2 container gạo cháo dinh dưỡng cho 30 trường mẫu giáo tại Quảng Nam do COV tài trợ.

Đây là khoản viện trợ phi dự án nhằm giúp học sinh mẫu giáo tiếp cận với nguồn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh mẫu giáo vùng thụ hưởng phi dự án.

Chương trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 tại các huyện: Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang. Tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Hội Từ thiện Quảng Nam làm chủ khoản viện trợ, trực tiếp quản lý, phối hợp với UBND các địa phương nêu trên và đơn vị hưởng lợi triển khai thực hiện.

TAGS