Tiếp tục phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2

CHÂU NỮ |

(QNO) - Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức đợt 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 từ ngày 15.5 đến 15.6 dưới hình thức trắc nghiệm; đồng thời thay đổi thể lệ thi.

 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Sở Tư pháp tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đợt 1 tổ chức từ ngày 15.3 đến 15.4 với nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thu hút đông đảo người dự thi.

Đợt 2 cuộc thi tiếp tục diễn ra từ ngày 15.5 đến 15.6.2021. Nội dung thi là kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp người dân như: Luật Thanh niên; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018.

Người dự thi phải truy cập địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn hoặc truy cập banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ: sotuphapqnam.gov.vn.

Đợt 2 Ban tổ chức thay đổi cách thức dự thi và cách chấm điểm cuộc thi. Theo đó, mỗi thí sinh chỉ được dự thi tối đa một lần. Người đoạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất.

Thể lệ cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn. Ban tổ chức tổng kết trao giải chung cả 2 đợt thi dự kiến vào cuối tháng 7.2021.

TAGS