Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19

M.L |

(QNO) - Ngày 19.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 6109/UBND-KGVX gửi thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi nới lỏng các biện pháp chống dịch. Trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì dịch có thể xuất hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước.

Để giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg (ngày 24.9.2020) và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả người nhập cảnh.

Hướng dẫn tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, các trung tâm dưỡng lão thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn.

Thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công cộng, nhà máy, công sở... ngay sau khi Bộ Y tế phối hợp với bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật và ban hành hướng dẫn phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Tiếp tục hoàn thiện và khai thác hiệu quả sổ sức khỏe điện tử toàn dân, xác định nhóm đối tượng dễ bị tổn hại nặng tới sức khỏe nếu bị nhiễm Covid-19 để ưu tiên bảo vệ. Thúc đẩy tiến độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng.

TAGS