Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo

NHƯ THỦY |

(QNO) - Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 (từ 17/10 - 18/11), Mặt trận các cấp trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục vận động doanh nghiệp, doanh nhân tại địa phương và nhà hảo tâm tích cực ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội.

Mặt trận các cấp cũng tập trung tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình đã tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo; biểu dương các gia đình nghèo, cộng đồng nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh; kết quả hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả tham gia vận động, đóng góp Quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội...

Tại các khu dân cư, ban công tác mặt trận lồng ghép tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, hộ nghèo... trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh vận động được hơn 22,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 331 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 187 nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 94 trường hợp; hỗ trợ học tập 916 trường hợp; tặng quà 15.272 trường hợp...

TAGS