TIN VẮN

Đ.HIỆP |

(QNO) - Trong hai ngày (18 và 19.4), Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tổ chức đợt tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc và trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tây Giang. Tại buổi tập huấn, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường được cán bộ Sở LĐ-TB&XH phổ biến về thực trạng bạo lực học đường, bắt cóc và xâm hại tình dục đối với trẻ em, học sinh; thực hành kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng nhận biết dấu hiệu hành vi quấy rối, xâm hại tình dục, kỹ năng thoát hiểm khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục và bạo lực học đường. (ĐÌNH HIỆP)

(QNO) - Trong hai ngày (18 và 19.4), Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tổ chức đợt tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc và trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tây Giang. Tại buổi tập huấn, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường được cán bộ Sở LĐ-TB&XH phổ biến về thực trạng bạo lực học đường, bắt cóc và xâm hại tình dục đối với trẻ em, học sinh; thực hành kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng nhận biết dấu hiệu hành vi quấy rối, xâm hại tình dục, kỹ năng thoát hiểm khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục và bạo lực học đường. (ĐÌNH HIỆP)

TAGS