Tổng mức cho vay không quá 100 triệu đồng đối với lao động đi làm thời vụ ở nước ngoài

LÊ DIỄM |

(QNO) - Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16 (khóa X) diễn ra sáng nay 21/9, HĐND tỉnh sẽ xem xét về quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

A
Kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua quy định cho vay đối với lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài. Ảnh: D.L

Chính sách này được bàn thảo là xuất phát từ nhu cầu thực tế, lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài mang lại nguồn thu nhập tốt và thoát nghèo hiệu quả, nhưng chi phí đi ban đầu của lao động còn nhiều khó khăn.

Theo dự thảo, người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn đi làm việc thời vụ ở nước ngoài; có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi cư trú. 

Căn cứ vào số tiền vay trên quyết định phê duyệt danh sách phái cử tiếp nhận lao động thời vụ ở nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay. Trường hợp địa phương tiếp nhận lao động thời vụ ở nước ngoài có yêu cầu người lao động phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng làm việc ở nước ngoài thì người lao động được vay khoản tiền ký quỹ từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tổng mức cho vay không quá 100 triệu đồng kể cả cho vay để trả chi phí và ký quỹ đi làm việc thời vụ ở nước ngoài.

Lãi suất cho vay áp dụng bằng lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 6,6%/năm). Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện) ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TAGS

Dự kiến sẽ chi hơn 407,6 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm giai đoạn 2023 - 2025

D.LỆ |

(QNO) - Sáng nay 21/9, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16 khóa X, các đại biểu HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Đề xuất bổ sung chức danh, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 21/9, tại Kỳ họp thứ 16, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa X) dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kỳ họp 16, HĐND tỉnh (khóa X) quyết định nhiều vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

TRỊNH DŨNG |

(QNO) - Sáng 21/9/2023, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc. Trong 2 ngày, kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh... trong các tháng còn lại của năm 2023 và những năm sau này.