Triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

T.S |

Hôm qua 20/12, UBND tỉnh có Công văn số 8524 cho ý kiến về việc triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28, ngày 26/4/2022, của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và lãnh đạo huyện Phước Sơn kiểm tra vườn dược liệu ở xã Phước Chánh. Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và lãnh đạo huyện Phước Sơn kiểm tra vườn dược liệu ở xã Phước Chánh. Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tập trung hoàn thiện phương án phát triển vùng dược liệu, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án và danh sách trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo theo Nghị định số 28, tổng mức đầu tư dự án, mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dự án, phương án vay của từng dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dự án.

Qua đó, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thực hiện các thủ tục cho vay đúng quy định. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.

UBND các huyện tham gia dự án vùng dược liệu quý chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương và đúng đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay đảm bảo kịp thời.

Chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn trưởng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét cho vay một cách công khai, đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay.

Thực hiện hiệu quả chính sách, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý đến các cấp, ngành và nhân dân biết để thực hiện và giám sát. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng người, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

TAGS