Trong tháng 12/2023 phải hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

P.V |

(QNO) - Ngày 24/10, UBND tỉnh có công văn giao các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 12/1023.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với liên danh tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong xây dựng hồ sơ phải nhận thức rõ “Quy hoạch tỉnh là quy hoạch mang tính chất định hướng và có tầm nhìn dài hạn về phương hướng phát triển, tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực của địa phương”.

 
 Hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào tháng 5/2023.

 Việc tháo gỡ các vướng mắc trong quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu phải bám sát ý kiến chỉ đạo, định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương mới đây.

Theo đó, liên quan đến quy hoạch điện, căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển năng lượng điện của địa phương để đề xuất bổ sung danh mục dự kiến dự án nguồn điện tiềm năng, lưới điện tiềm năng trong quy hoạch tỉnh nhưng phải phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với các quy hoạch về khoáng sản, đề xuất phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản bảo đảm phù hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866 ngày 18/7/2023, các quy hoạch ngành quốc gia và quy định khác có liên quan.

Giảm tổn thương tác động vào tự nhiên được xem xét cẩn trọng trong quy hoạch tỉnh. Ảnh: N.T
Giảm tổn thương tác động vào tự nhiên được xem xét cẩn trọng trong quy hoạch tỉnh. Ảnh: N.T

 Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng (giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, lâm nghiệp, lấn biển…),  căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất nhu cầu sử dụng đất theo phương án phát triển trong quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với thời kỳ quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Riêng quy hoạch lâm nghiệp (về tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng trong quy hoạch tỉnh), do hiện nay Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, cần rà soát, xác định tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng trong quy hoạch bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về bảo vệ, phát triển rừng và chỉ tiêu sử dụng đất rừng.

Đối với các vướng mắc liên quan đến dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho các địa phương đưa vào danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện, nhưng trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư dự án.

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung không chỉ là phép cộng của các quy hoạch tỉnh

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 11/10, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 2, bàn về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đề nghị điều chỉnh thời hạn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến tháng 12/2023

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm nay 12/9, UBND tỉnh gửi Công văn (số 6127) đến Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời hạn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến tháng 12/2023 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh Quảng Nam).

Dự thảo đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam: Băn khoăn về hệ thống giải pháp

QUỐC TUẤN |

Hội nghị góp ý, phản biện xã hội Đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 11/5 ghi nhận nhiều băn khoăn, trăn trở với dự thảo hồ sơ quy hoạch.