Trung ương hỗ trợ khẩn cấp Quảng Nam 120 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 tỉnh thành để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021. Trong đó, Quảng Nam được hỗ trợ 120 tỷ đồng.

Trên cơ sở hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở NN&PTNT), Sở Kế hoạch và đầu tư, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ cho các sở ban ngành, địa phương đảm bảo đúng quy định.

Trong đó, chủ động rà soát các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa lũ đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng hỗ trợ; phân bổ chi tiết mức vốn cho từng công trình, dự án theo đúng quy định.

TAGS