Tự động đối chiếu, xác thực thông tin công dân trên ứng dụng VssID

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Với việc kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam với CSDL quốc gia về dân cư, người dân khi đăng ký giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam càng thêm thuận tiện.

Hiện nay, Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam đã thực hiện kết nối với CSDL quốc gia về dân cư để xác thực thông tin công dân khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Vì vậy, khi công dân sử dụng căn cước công dân để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử thì hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai, thông tin trong CSDL của BHXH Việt Nam đang quản lý (họ tên, số căn cước công dân, ngày sinh, giới tính) với thông tin được lưu trữ trong CSDL quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin đối chiếu trùng khớp, hệ thống không yêu cầu công dân đính kèm hình ảnh chụp căn cước công dân. Nếu thông tin đối chiếu không trùng khớp hoặc không có trong CSDL quốc gia về dân cư thì hệ thống yêu cầu công dân đính kèm hình ảnh giấy tờ tùy thân (căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu).

TAGS