Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 7766/UBND-KTN yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và môi trường có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung trên. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật. Không tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp. Không tham gia săn bắt, mua bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42/CT-TTg (ngày 8.12.2020) của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên.

Các cơ quan thực thi pháp luật như kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện. Kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa, đền...

TAGS