Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ về tình hình hạn hán, thiếu nước nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ hè thu 2023.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các địa phương tính toán, cân đối khả năng nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết nước phù hợp, sử dụng tiết kiệm nước tưới; thực hiện các biện pháp tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới lứa, tưới “khô, ướt xen kẽ”; kiểm tra, tu sửa và nạo vét cửa lấy nước, kênh mương, đắp đập ngăn mặn, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước hồi quy tại các sông, suối nhỏ và kênh tiêu, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ, thất thoát nước; bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó trước hết ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt.

Củng cố hoạt động các tổ chức thủy lợi cơ sở để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo nhanh, tiết kiệm và hiệu quả; huy động nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, tổ chức đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thất thoát nước...

Được biết, theo dự báo của ngành chuyên môn, với thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi hiện tại và thông tin nhận định khí tượng, thủy văn, việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra hạn hạn, thiếu nước, nhiễm mặn trên diện rộng.

TAGS