Tỷ lệ người dân sử dụng nước máy thấp

N.ĐOAN |

Đã hơn một năm triển khai, song những cơ chế của Nghị quyết số 30 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh và các nội dung thực hiện theo Nghị quyết số 41 ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Phú Ninh về đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước máy trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 vẫn chưa đi vào thực tiễn đời sống.

Theo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Ninh vào tháng 4/2023, các danh mục huyện đã báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh vẫn chưa được tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trên địa bàn.

Năm 2022, thị trấn Phú Thịnh đặt mục tiêu phấn đấu có trên 37% hộ dân sử dụng nước máy thường xuyên. Con số này ở năm 2023 là 40%. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh, hiện trên địa bàn thị trấn mới có 245/1.207 nhà dân và 31 cơ quan doanh nghiệp, trường học sử dụng nước máy, đạt tỷ lệ 22,8% so với hộ dân thị trấn.

Ngoài hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước chưa được đầu tư đầy đủ ở các tuyến đường, khu dân cư, số người dân ở các trục đường có đường ống đi qua sử dụng nước máy còn ít. Một số hộ dân được hỗ trợ đầu tư lắp đặt đồng hồ miễn phí nhưng không sử dụng bị thu hồi.

“Đa số người dân trên địa bàn thị trấn đi lên từ nông thôn, quen với lối sống dùng giếng đào, giếng khoan để sinh hoạt, ăn uống. Trong khi đó mật độ độ dân số đô thị chưa cao, sự ô nhiễm nguồn nước chưa lớn nên người dân chưa chuyển được ý thức từ dùng nước giếng sang nước máy” - ông Lâm lý giải.

Ở khu vực nông thôn của huyện, số hộ được cấp nước máy đạt tỷ lệ 8,1% (1.745/21.511 hộ) và 53 tổ chức. Các khu vực còn lại chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào và hệ thống nước tự chảy.

Tại xã Tam Phước, sau khi có Nghị quyết 41 của HĐND huyện Phú Ninh, UBND xã đã làm việc với đơn vị được giao quản lý, vận hành và khai thác nhà máy nước của xã để khảo sát đánh giá và xây dựng dự toán đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, đơn vị này kinh doanh không hiệu quả nên không xây dựng dự toán. Đến nay, nhà máy nước Tam Phước không tiếp cận và triển khai thực hiện nguồn vốn theo cơ chế của nghị quyết.

Ông Vũ Thạch Anh - Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết, nhà máy nước Tam Phước đã xuống cấp trầm trọng, cần được đầu tư, nâng cấp và quản lý vận hành theo quy định. Trước thực trạng đó, UBND xã Tam Phước kiến nghị bàn giao lại cho UBND huyện quản lý và giao cho đơn vị đủ năng lực quản lý, vận hành và khảo sát xây dựng dự toán đầu tư nâng cấp để hưởng được cơ chế của nghị quyết.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Ninh cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 41 của HĐND huyện phụ thuộc lớn vào kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp cấp nước. Khi doanh nghiệp chưa có kế hoạch đầu tư thì những cơ chế quy định tại nghị quyết cũng không triển khai thực hiện được. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết không đạt theo yêu cầu đề ra.

TAGS