Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 865 tỷ đồng

DIỄM LỆ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa tổng kết thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh vừa tổng kết thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020.
UBND tỉnh tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tại Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: D.L

Tổng giá trị viện trợ PCPNN giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 38,5 triệu USD (tương đương hơn 865 tỷ đồng), thông qua 511 chương trình, dự án và phi dự án. Toàn tỉnh có khoảng 100 tổ chức PCPNN đến hoạt động; trong đó 11 tổ chức có văn phòng dự án và văn phòng liên lạc tại Quảng Nam, số còn lại đặt văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.Hồ Chí Minh. Nguồn viện trợ được sử dụng ở các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (36,7%), y tế (10,8%), GD-ĐT (17,8%), giải quyết các vấn đề xã hội (24%), bảo vệ tài nguyên và môi trường (4,9%), các lĩnh vực khác (6,8%).

Đa số chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN thường có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của địa phương. Ngân sách dự án được giải ngân đúng tiến độ và đạt mục tiêu, kết quả dự kiến. Các cơ quan đối tác của tỉnh chủ động trong việc bố trí vốn đối ứng cũng như xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đối ứng để đảm bảo phối hợp triển khai dự án đạt kết quả.

Ngoài các khoản viện trợ thông qua các chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật, hằng năm tỉnh tiếp nhận nhiều khoản viện trợ phi dự án là các chương trình tình nguyện viên, hỗ trợ của các chuyên gia thuộc các tổ chức PCPNN đến hoạt động nhân đạo tại các cơ quan, trường học, cơ sở bảo trợ xã hội như khám chữa bệnh cộng đồng, hỗ trợ tăng cường kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho học sinh, chăm sóc và hỗ trợ điều trị vật lý trị liệu cho trẻ khuyết tật… Các khoản viện trợ thông qua chương trình quà tặng, viện trợ hàng hóa (áo quần, giày dép, đồ dùng học sinh, xe lăn cho người khuyết tật), thiết bị, vật tư y tế.

Các nguồn vốn viện trợ từ tổ chức PCPNN đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhanh và đúng với yêu cầu thiết thực của địa phương; phù hợp với quy hoạch và ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam.

TAGS