Xây dựng 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Hội Người cao tuổi (NCT) Quảng Nam xây dựng được 16 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2019 - 2020.

Hội NCT Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 3229 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2019 - 2020 và tập huấn một số nội dung trong năm 2021 cho cán bộ, hội viên.

Triển khai Quyết định số 3229, Hội NCT tỉnh xây dựng được 16 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 88% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đến nay số lượng thành viên các CLB lên tới 800 người, trong đó thành viên NCT là 550 người; bình quân 62 người/CLB.

Hoạt động của các CLB tập trung vào nội dung chính như: chăm sóc sức khỏe cho NCT; tổ chức hoạt động tăng thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần; tổ chức hoạt động tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; các hoạt động về quyền và lợi ích, xây dựng nguồn lực cho CLB; nâng cao nhận thức, kiến thức cho NCT. 

Các CLB đã tổ chức 37 đợt truyền thông, tập huấn hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT, thu hút 731 thành viên tham dự. Trong đó, số thành viên CLB được chăm sóc sức khỏe tại nhà là 23 người. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của NCT trong các CLB cũng được đẩy mạnh.

Giai đoạn 2021 - 2022, các cấp hội NCT phấn đấu xây dựng mới 40 CLB liên thế hệ tự giúp nhau trở lên. Trong đó, các địa phương đồng bằng có hơn 30 CLB, miền núi 10 CLB. Được biết Quảng Nam có 201.237 NCT (chiếm 12% dân số), trong đó có 65.316 NCT có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội (chiếm 32,4% dân số).

TAGS