Xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn toàn phòng cháy chữa cháy"

B.LÂM |

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra; ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời đề cao ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và cứu nạn cứu hộ phải được lập hồ sơ quản lý theo quy định; xác lập địa bàn, khu vực trọng điểm, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra cháy, nổ để tăng cường các biện pháp quản lý.

Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn UBND các cấp tổ chức khảo sát, thống kê các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy nổ, hoặc ở liền kề; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư.

Qua đó, lập danh sách và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, bảo đảm xây dựng 100% tổ liên gia an toàn PCCC; xây dựng 100% “điểm chữa cháy công cộng”.

Tất cả nhà ở gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở lên phải mở lối thoát nạn thứ 2; có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn và tổ chức thực tập phương án. Công an tỉnh có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hội An tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho Khu phố cổ. 

TAGS