Xem xét các trường hợp hồ sơ người có công tồn đọng

DIỄM LỆ |

Chiều 29.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết các hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: D.L
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: D.L

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã rà soát, tiếp nhận 77 hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; trong đó có 27 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và 50 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.

Kết quả sau khi xác minh và hoàn thiện hồ sơ theo quy trình, đối với 50 hồ sơ đề nghị xác nhận hồ sơ hưởng chính sách như thương binh, có 2 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, kết quả giám định cả 2 trường hợp có tỷ lệ dưới 21% và đã giải quyết chế độ. Còn lại 48 hồ sơ không đủ điều kiện, Sở LĐ-TB&XH đã chuyển trả cho các địa phương liên quan hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Đối với 27 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, đã có 12 trường hợp được tặng Bằng Tổ quốc ghi công, 6 trường hợp trình Bộ LĐ-TB&XH xem xét giải quyết, 3 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết đã trả về địa phương, 6 trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đã được Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn địa phương phối hợp với gia đình điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Sở LĐ-TB&XH báo cáo cụ thể về 5 trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Đăng Thiểm (Duy Xuyên), tham gia cách mạng năm 1961, hy sinh ngày 20.1.1969; ông Lê Phước Hiền (Điện Bàn), tham gia cách mạng ngày 1.1.1965, hy sinh ngày 20.11.1970; ông Nguyễn Đãi (Quế Sơn), tham gia cách mạng ngày 20.11.1965, hy sinh ngày 16.8.1970; ông Đỗ Phú Đức (Điện Bàn), tham gia cách mạng ngày 20.10.1966, hy sinh ngày 28.7.1969; ông Nguyễn Văn Bảy (Đại Lộc), tham gia cách mạng năm 1965, hy sinh ngày 23.7.1969.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định việc xác nhận hồ sơ cho các đối tượng người có công với cách mạng là trách nhiệm của thế hệ sau, thể hiện sự ghi nhớ công lao thế hệ đi trước. Tỉnh cần hỗ trợ các trường hợp hoàn thiện hồ sơ, sớm được xác nhận chế độ theo quy định.

Đối với 5 trường hợp đã nêu, giao các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ LĐ-TB&XH sớm xem xét giải quyết cho các trường hợp còn tồn đọng; thực hiện đúng quy trình, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với 1 trường hợp chưa xác nhận hồ sơ, cần tiếp tục đẩy nhanh, phối hợp với địa phương, gia đình hoàn thiện hồ sơ. Riêng đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, khi trả lại cần có câu trả lời thỏa đáng cho địa phương, gia đình.

TAGS