Xem xét giải quyết một số nội dung khiếu nại một hộ dân

H.PHÚC |

Ngày 13.5, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT Trần Thanh Hà tổ chức đối thoại với ông Phan Như Lĩnh (trú thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp, Núi Thành). 

Ông Lĩnh khiếu nại UBND huyện Núi Thành thu hồi đất của gia đình vào tháng 12.2018 nhưng áp giá bồi thường (BT) năm 2017 là không phù hợp, yêu cầu BT theo giá đất thời điểm năm 2018. Ông cũng yêu cầu địa phương phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền BT khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tải mới thuộc Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải; không thống nhất với việc tái định cư (TĐC) tại vị trí khu dân cư đường ĐT617, xã Tam Hiệp mà đề nghị bố trí TĐC xen kẽ. Đồng thời ông cũng đề nghị BT diện tích 449,9m2 theo đơn giá đất ở cho ông thay vì BT theo đơn giá đất trồng cây lâu năm; khiếu nại BT vật kiến trúc không đúng quy định. 

Đại diện Sở TN&MT cho rằng, có cơ sở xem xét giải quyết một số nội dung khiếu nại của ông Phan Như Lĩnh như đề nghị áp giá BT về đất đúng thời điểm thu hồi đất năm 2018; khiếu nại BT hạng mục trần ván ép... Tuy nhiên, về việc ông Lĩnh đề nghị địa phương bố trí TĐC xen kẽ và BT 449,9m2 theo đơn giá đất ở cho ông là không đủ điều kiện để giải quyết lần 2 do UBND huyện Núi Thành chưa giải quyết khiếu nại lần đầu.

TAGS