Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 12.2020

H.L |

Theo Nghị quyết số 105 của Chính phủ, việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất sẽ được xem xét thực hiện trong thời gian tối đa 12 tháng với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trước mắt đến hết tháng 12.2020.

Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết 12/2020 với doanh nghiệp, người lao động khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)
Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết 12/2020 với doanh nghiệp, người lao động khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa quangnam.baohiemxahoi.gov.vn)

Việc thực hiện chính sách này nhằm sẻ chia với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người LĐ. Từng trường hợp doanh nghiệp đề nghị được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất sẽ được các cơ quan chức năng xem xét cụ thể.