Yêu cầu vận hành điều tiết đảm bảo mực nước các hồ thủy điện

P.V |

(QNO) - Sáng nay 27.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Công văn 363 yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương.

Lúc 7 giờ sáng nay 27.12, mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 174,71m; Đắc Mi 4: 258m; Sông Bung 2: 604,27m; Sông Bung 4: 222,43m; A Vương: 379,72m.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tính toán, vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương không lớn hơn cao trình mực nước dâng bình thường.

Đồng thời, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Cung cấp bản tin dự báo lưu lượng về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi.

TAGS