Chính quyền - đoàn thể

Xây dựng chính quyền số ở Núi Thành:Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư

VĂN PHIN 09/04/2024 11:54

Hai năm liên tiếp (2022 và 2023), Núi Thành được tỉnh xếp hạng vị thứ 3 trên 18 huyện, thị, thành phố về chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua thực tế, công tác cải cách hành chính, chuyển đối số, đặc biệt là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực...

mot-hn-truc-tuyen.jpg
Hội nghị trực tuyến ở Núi Thành. Ảnh: VP

Hoàn thiện hạ tầng

Hiện tại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan, nhà nước trên địa bàn huyện Núi Thành được đầu tư đảm bảo một cách đồng bộ. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ, công chức 17/17 xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc.

Hiện tại, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp xã đều sử dụng mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.

Có 3 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ internet cáp quang băng thông rộng phục vụ truy cập internet và truyền hình internet cho các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện.

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn đều được cấp tài khoản email công vụ để thực hiện trao đổi công việc.

Song hành với việc sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương - tỉnh - huyện – xã), UBND huyện Núi Thành tổ chức triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) bao gồm 6 hợp phần với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, UBND huyện đã lập dự thảo Bộ phận điều hành và dự thảo Quy chế vận hành IOC.

UBND huyện tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tích hợp, xây dựng dữ liệu, tổ chức các buổi tập huấn cách sử dụng các chức năng của Trung tâm IOC, hoàn thiện hệ thống để thực hiện tổng hợp, phân tích, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Chuyển biến tích cực

Hiện nay, cổng thông tin điện tử của huyện và 17/17 xã, thị trấn hoạt động thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện, cung cấp đầy đủ thông tin, hoạt động của huyện phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân; góp phần vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

hn-truc-tuyen-1(1).jpg
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số đảm bảo Ảnh VP

Cùng với việc sử dụng chữ ký số, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Bộ phận một cửa huyện, các xã, thị trấn quyết liệt triển khai giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm một cửa điện tử, góp phần công khai, minh bạch trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cá nhân, tổ chức.

Ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành cho biết, thời gian qua, Núi Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như hội nghị, tập huấn, tờ rơi, video, pano… nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, UBND huyện Núi Thành đã thành lập tổ tuyên truyền dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần gồm 37 cán bộ - công chức - viên chức.

Tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền dịch vụ công, phân công thành viên hướng dẫn người dân, cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời UBND các xã, thị trấn thành lập tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại cấp mình.

Cùng với đó, huyện Núi Thành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử, số hóa hồ sơ đầu vào tại Bộ phận một cửa huyện.

Theo ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã được UBND huyện chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan và trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử.

Số hồ sơ được người dân nộp trực tuyến ngày càng tăng; nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân ngày một nâng cao, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số chuyển biến rõ nét. Huyện Núi Thành đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng chính quyền số ở Núi Thành: Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO