Ban Tổ chức Trung ương khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

N.ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 15/9, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phan Thăng An - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thi hành Điều lệ Đảng.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An chủ trì cuộc làm việc khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chiều nay 15/9. Ảnh: N.Đ
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả qua 10 năm triển khai thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, sau khi Trung ương ban hành các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo, nghiêm túc.

Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (đã ban hành 9 nghị quyết, 18 quyết định, 14 chỉ thị, 49 quy định, 9 kết luận, 25 kế hoạch, 2 chương trình, 3 đề án, 9 kết luận, 7 quy chế...) để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Theo đồng chí Nguyễn Chín, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy; hệ thống tổ chức của Đảng được lập theo đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác kịp thời và phù hợp.

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; hệ thống tổ chức đảng trong quân đội và công an được củng cố, kiện toàn kịp thời.

Vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp phát huy khá tốt. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng, từ năm 2011 đến ngày 30/6/2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 31.769 đảng viên mới (tăng thêm 25.978 đảng viên so với đầu năm 2011), bình quân mỗi năm kết nạp hơn 2.500 đảng viên.

Chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên đáng kể, nhất là về trình độ chuyên môn. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng thời gian qua được chú trọng và có nhiều đổi mới...

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, đoàn khảo sát lựa chọn làm việc tại Quảng Nam là sự ghi nhận của Trung ương nói chung và của Ban Tổ chức Trung ương nói riêng đối với kết quả triển khai thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phan Việt Cường nêu rõ: Trên cơ sở thực tế triển khai tại địa phương và những kết đạt được thời gian qua, có thể khẳng định rằng, các nội dung cốt lõi của Điều lệ Đảng (khóa XI) vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới dù đã trải qua hơn 2 nhiệm kỳ, đảm bảo được vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực tiễn vẫn còn xuất hiện những vấn đề mới chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể hoặc vượt trước quy định của Đảng, nhất là tại các chi bộ trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng.

“Xác định đây là thực tiễn sinh động đúc kết trở thành vấn đề có tính lý luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổng hợp báo cáo.

Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề mới bằng văn bản; đồng thời tại các hội nghị, diễn đàn đã được Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương hướng dẫn cụ thể, trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; ghi nhận nhiều nội dung mới để nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh trong thời gian đến” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi làm rõ hơn đối với các vấn đề mang tính thực tiễn, phổ biến được tổng hợp đề xuất, kiến nghị tại báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

TAGS