Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 87 đảng viên mới

NGUYỄN TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Sáng nay 25.4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 87 đảng viên mới của 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong thời gian 5 ngày (25 - 29.4), học viên được học tập 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD-ĐT, khoa học & công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, đây là khóa học diễn ra trong thời điểm hết sức ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4) và Ngày quốc tế lao động (1.5). Ông Nguyễn Xuân Đức yêu cầu học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chăm chỉ học tập, nghiên cứu lý luận để khóa học đạt kết quả cao nhất.

Thông qua khóa học nhằm tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tuyên truyền lý tưởng cách mạng của Đảng cho đảng viên mới. Ngoài học tập nội dung các chuyên đề, học viên phải viết bài thu hoạch khi kết thúc khóa học.

TAGS