Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

PHẠM HOÀNG |

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 100 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022.

Học viên tham dự lớp học được nghe truyền đạt các nội dung gồm: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cở sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lớp học nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

TAGS