Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chăm lo tạo nguồn kết nạp Đảng lâu dài

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 12 ngày 19.8.2021 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức kết nạp đảng viên với tại Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thuộc Đảng bộ huyện Nông Sơn. Ảnh: T.B
Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc Đảng bộ huyện Nông Sơn. Ảnh: T.B

Trong nội dung chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp vào Đảng đối với các đối tượng là công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, nhất là ngành giáo dục, y tế; học sinh, sinh viên trong các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; lao động trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và lao động tự do; đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề, tạo việc làm tại địa phương để quần chúng có việc làm ổn định tại nơi cư trú, tạo nguồn kết nạp đảng viên lâu dài. Mặt khác, tiếp tục thực hiện phát triển đảng viên đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối với tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp còn nguồn kết nạp phải quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu kết nạp vào Đảng, không để có tư tưởng giữ nguồn kết nạp cho những năm sau hoặc lấy lý do vì bận công việc mà không bố trí được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú hiện có, trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Quan tâm đến các chức danh là cán bộ thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Đối với việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã (có người lao động), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện thực hiện phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đứng điểm, phụ trách các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt ý kiến, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó, tham mưu các cấp kịp thời hỗ trợ, giải quyết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động; đồng thời vận động, tuyên truyền chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn Việt Nam và thành lập tổ chức đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở. Trên cơ sở đó, vận động, thuyết phục để phát triển đảng viên là công nhân, người lao động và tiến đến việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

TAGS

Phát triển đảng viên mới ở huyện Núi Thành: Sâu sát cơ sở, đánh giá đúng thực tế

TRÚC VĂN |

Công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện Núi Thành những năm qua đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn hạn chế, huyện đã triển khai giải pháp căn cơ để thực hiện tốt hơn công tác này thời gian đến.

Tiên Phước gỡ khó trong phát triển đảng viên

PHẠM HOÀNG - NGUYỄN HƯNG |

Bảy tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện Tiên Phước mới kết nạp được 28 đảng viên và trong điều kiện hiện nay, để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 60 đảng viên là điều quá khó, nếu không tập trung các giải pháp tháo gỡ phù hợp.