Công tác kiểm tra, giám sát: Trên "nóng", dưới cũng đã "nóng"!

HÀN GIANG |

Việc tăng số cuộc kiểm tra của cấp ủy hay số cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra các cấp so với cùng thời gian này ở năm 2021 cho thấy, cùng với Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Quảng Nam đã bắt đầu “nóng”…

UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ
UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Về nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, tập trung vào việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản; quản lý tài chính, mua sắm tài sản; đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, kít xét nghiệm Covid-19; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; ý thức tổ chức kỷ luật; phẩm chất, đạo đức, lối sống.

“Đến nay, UBKT các cấp đã kết luận kiểm tra 25 tổ chức đảng, 81 đảng viên. Trong đó, có 20 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Các tổ chức đảng, đảng viên còn lại có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm” - ông Khánh nói.

So với cùng kỳ năm 2021, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 247 tổ chức đảng (tăng 5%) và 718 đảng viên (tăng 25%), có 396 cấp ủy viên. Trong thời gian này, UBKT các cấp kiểm tra 43 tổ chức đảng (tăng 72%) và 141 đảng viên (tăng 88%) khi có dấu hiệu vi phạm.

Chia sẻ về kết quả kiểm tra giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình cho biết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp với tinh thần chủ động, quyết tâm cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dưới đã bắt đầu “nóng”!

UBKT Tỉnh ủy cho biết, UBKT cấp huyện và tương đương cũng đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra vi phạm, như Thăng Bình (7 tổ chức đảng và 7 đảng viên); Tam Kỳ (4 tổ chức đảng và 8 đảng viên); Tây Giang (3 tổ chức đảng và 5 đảng viên); Phú Ninh (2 tổ chức đảng và 10 đảng viên)…

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 42 đảng viên (tăng 75%) với các hình thức: 20 khiển trách, 8 cảnh cáo, 1 cách chức, 13 khai trừ; có 7 đảng viên bị xử lý về pháp luật (bị phạt tù).

Theo ông Phan Thái Bình, các cuộc kiểm tra, nhất là tập trung kiểm tra khi tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm mục đích chủ yếu là chỉ ra để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Không để khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, khuyết điểm của cá nhân thành khuyết điểm của tập thể.

“UBKT cấp ủy huyện và tương đương tiến hành số cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước. Riêng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng và 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Điều đó cho thấy tinh thần vào cuộc quyết liệt, chủ động của toàn ngành kiểm tra Đảng. Bây giờ trên “nóng”, dưới cũng đã “nóng”” - ông Bình nói.

Nhắc lại tinh thần Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy (khóa XXII) về tăng cường công tác KTGS và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 là không để vi phạm nhỏ trở thành tội phạm do không kịp thời kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh, ông Phan Thái Bình lưu ý UBKT các cấp cần tăng cường chỉ đạo nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiệm vụ này phải được làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

“Những cuộc KTGS chuyên đề mà phát hiện dấu hiệu vi phạm thì phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Đối với đơn thư nặc danh nhưng có địa chỉ, nội dung rõ ràng, qua khảo sát nếu thấy có dấu hiệu vi phạm thì chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và chấn chỉnh từ sớm, khi còn vi phạm nhỏ” - ông Bình nhấn mạnh.

TAGS