Công tác luân chuyển cán bộ ở Núi Thành: Phát huy năng lực cán bộ

TRÚC VĂN |

Công tác luân chuyển cán bộ của Huyện ủy Núi Thành trong những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần có giải pháp khắc phục…

Những cán bộ luân chuyển ở Núi Thành đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác ở vị trí mới. Ảnh: VĂN PHIN
Những cán bộ luân chuyển ở Núi Thành đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác ở vị trí mới. Ảnh: VĂN PHIN

Kết quả khả quan

Giai đoạn 2016 - 2020, Huyện ủy Núi Thành đã luân chuyển 27 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn 9 người (2 trường hợp giữ chức danh bí thư đảng ủy, 1 trường hợp bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND, 4 trường hợp là chủ tịch UBND và 2 trường hợp là phó chủ tịch UBND xã).

Luân chuyển từ cấp xã, thị trấn về huyện giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương: 5 người; phó trưởng phòng và tương đương: 4 người. Luân chuyển ngang giữa khối Đảng, Nhà nước và khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: 9 người.

Theo ông Bùi Văn Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong huyện tiến hành thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc; căn cứ quy hoạch, năng lực, sở trường của mỗi cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để xác định rõ đối tượng, phạm vi, lộ trình thực hiện, nơi luân chuyển; giải quyết tốt mối quan hệ luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Không chỉ luân chuyển cán bộ theo hướng bố trí đảm nhận chức vụ cao hơn mà còn thực hiện luân chuyển ngang, luân chuyển đến những nơi có môi trường công tác khó khăn hơn; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa đảm bảo mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

 Qua thực tế, hầu hết cán bộ được luân chuyển ở Núi Thành đều là những cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới, phát huy được năng lực, đề ra được những chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có những cán bộ khi luân chuyển về địa phương, đơn vị có phong trào yếu, thậm chí mất đoàn kết nội bộ nhưng đã nhanh chóng, kịp thời củng cố, xây dựng phong trào địa phương ổn định và phát triển.

Ông Nguyễn Tri Ấn – Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, kết quả luân chuyển cán bộ thời gian qua đã góp phần bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận. Việc luân chuyển và bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương bước đầu đạt kết quả như ở Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hải, Tam Sơn… Đa số cán bộ được luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Với kế hoạch luân chuyển cụ thể, phương pháp tiến hành dân chủ, công khai, bước đầu ngăn chặn, hạn chế những tư tưởng cục bộ, khép kín, bảo thủ, trì trệ trong bố trí, sử dụng cán bộ ở địa phương…

Những hạn chế và giải pháp

 Bên cạnh kết quả đạt được, công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Núi Thành còn một số hạn chế. Theo đánh giá của Huyện ủy Núi Thành, việc luân chuyển cán bộ có trường hợp chưa đúng quy hoạch, mới chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt; có trường hợp chưa nghiên cứu, khảo sát nhu cầu cán bộ nơi luân chuyển nên khi luân chuyển gặp khó khăn, trở ngại.

Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ và tổ chức đảng đối với công tác luân chuyển cán bộ chưa đúng đắn; có trường hợp khi dự định thuyên chuyển công tác còn ngại khó, ngại khổ, chưa thực sự tự giác, tự nguyện nhận nhiệm vụ. Một số cán bộ được luân chuyển còn ngần ngại, băn khoăn, lo lắng về thời gian luân chuyển và việc bố trí, sắp xếp sau luân chuyển. Tỉnh, huyện chưa có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ luân chuyển ở những địa bàn xa, khó khăn, miền núi, hải đảo để họ an tâm công tác. Việc luân chuyển ngang, luân chuyển cán bộ nữ còn hạn chế...

Ông Nguyễn Tri Ấn cho hay, từ thực tế những năm qua, Huyện ủy Núi Thành đề ra nhiều giải pháp trong công tác luân chuyển cán bộ; trong đó sẽ tiến hành đồng bộ và kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có yêu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp...

TAGS