Đại hội Đảng lần thứ XIII: Niềm tin và kỳ vọng

NGUYÊN ĐOAN (ghi) |

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Quyết liệt hơn với công tác phòng chống tham nhũng”

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đã tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đạt được nhiều thành công to lớn và để lại niềm tin tưởng sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân. Qua thành công này, nhân dân thêm gắn bó, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sắc son một niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ, dân tộc ta đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng như nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh, tôi tin tưởng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bởi mọi công việc cho đại hội đã được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, công phu, đúng theo quy trình, quy định; đặc biệt phát huy được tinh thần dân chủ, khách quan sâu sắc trong toàn Đảng. Đại hội thảo luận, đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn tạo sự đột phá mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước ở giai đoạn cách mạng mới. Từ đó, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, căn cứ địa cách mạng. Cùng với đó, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết liệt hơn nữa trong công cuộc PCTN để không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: “Phát huy tối đa lợi thế Việt Nam đang có”

Như lời của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế nhưng ngày hôm nay. Với thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với tầm nhìn phát triển đến năm 2030 định hướng đến năm 2045, tôi tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục có được nhiều quyết sách lớn, những chiến lược và cơ chế để tập trung phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền, phát huy tối đa lợi thế mà Việt Nam đang có. Nhất là trong công tác đẩy mạnh về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả chiến lược phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo an toàn, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, đẩy nhanh tiến độ công tác giảm nghèo bền vững, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân ở khu vực miền núi, cũng như khu vực đồng bằng.

TAGS

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

H.PHÚC |

(QNO) - Sáng nay 25.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Hà Nội diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự đại hội có 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ đại hội. Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25.1 đến 2.2.2021, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và dân tộc.

Đại hội Đảng & khát vọng Việt Nam

ĐĂNG QUANG |

Hôm nay (25.1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước, dân tộc, bởi đại hội là dịp để đánh giá việc lãnh đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ qua và vạch ra đường lối phát triển cho giai đoạn mới của đất nước. Hơn thế, Đại hội lần này còn mang thêm sứ mệnh đánh giá lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), nhìn lại một cách khái quát hơn quá trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ đó định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xác định đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước,Việt Nam đứng vào hàng ngũ các quốc gia phát triển, thu nhập cao, như dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

TRẦN HỮU |

(QNO) - Chiều nay 24.1 - một ngày trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đường phố ở thủ đô Hà Nội trở nên lấp lánh cờ hoa nhằm chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Chương trình “Lời ca dâng Đảng” chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

HỒNG ANH |

(QNO) - Tối 22.1, tại UBND xã Bình Minh (Thăng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Quảng Nam, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Đảng”.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Chiều 22.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động chính tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội XIII - Chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh!

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.