Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam làm tốt công tác xây dựng Đảng

T.CÔNG - H.PHƯƠNG |

(QNO) - Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cho Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam
Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cho Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam

Theo đánh giá, năm 2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam đã lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị, cung cấp điện kịp thời, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn. Đảng bộ đã phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao. Khảo sát cho thấy tư tưởng, việc làm, đời sống người lao động ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ công ty và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết của Đảng các cấp, kiện toàn các chi ủy, chi bộ khi có sự luân chuyển cán bộ, phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị trực thuộc; các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được duy trì tốt.

Bí thư Đảng ủy Công ty tặng giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bí thư Đảng ủy Công ty tặng giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ bày tỏ vui mừng về những thành tích mà Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam đạt được, đồng thời đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao giáo dục tư tưởng, phấn đấu vì sự phát triển của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và giữ vững danh hiệu thi đua.

TAGS