Đảng bộ huyện Nông Sơn: Kiện toàn tổ chức, tăng năng lực lãnh đạo

HÀN GIANG |

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy (khóa XX), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ huyện Nông Sơn có những bước chuyển biến rõ nét, xóa được tình trạng thôn trắng chi bộ.

Huyện ủy Nông Sơn trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh. Đ.H
Huyện ủy Nông Sơn trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh. Đ.H

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đảng bộ xã Quế Lộc có 127 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, công tác đảng viên được Đảng ủy xã Quế Lộc chú trọng.

Yêu cầu đặt ra, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát thực hiện. Tất cả đảng viên của Đảng bộ đều được phân công, giao nhiệm vụ và hằng năm có hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hồ Chánh Lập - Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc, cho hay công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy xã chú trọng. Hằng năm Đảng ủy xã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy xã cũng đã lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cùng cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Nhất là kiểm tra, giám sát các chi bộ và cá nhân người đứng đầu các chi bộ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế hoạt động của chi bộ, kiểm tra tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên.

Các hội thi “Kỹ năng công tác đảng và tuyên truyền viên giỏi” tại các đảng bộ xã trên địa bàn huyện Nông Sơn góp phần nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Ảnh: Đ.H
Các hội thi “Kỹ năng công tác đảng và tuyên truyền viên giỏi” tại các đảng bộ xã trên địa bàn huyện Nông Sơn góp phần nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Ảnh: Đ.H

Hơn 10 năm qua, Đảng ủy, UBKT Huyện ủy Nông Sơn đã tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 140 cuộc/10 chi bộ trực thuộc cùng các ban ngành đoàn thể xã và đảng viên. 

“Từ khi có Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều chi bộ giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên” - ông Lập nhìn nhận.

Chia sẻ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy tại Đảng bộ Nông Sơn, theo ông Nguyễn Văn Nghi - Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh, công tác xây dựng chi bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên đứng điểm trực tiếp tham gia sinh hoạt định kỳ để nhận xét, đánh giá chất lượng và nội dung sinh hoạt của chi bộ theo chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả phân loại chất lượng đảng viên năm sau luôn cao hơn năm trước...

Nghị quyết đi vào đời sống

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy (khóa XX) tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đánh giá, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống.

Từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được kiện toàn, củng cố. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân.

Ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho rằng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện có những bước chuyển biến tích cực, đã xóa được tình trạng thôn trắng chi bộ. Hiện nay 29/29 thôn có chi bộ độc lập, chất lượng sinh hoạt đảng từng bước được nâng cao.

Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ thôn tăng cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Nhìn nhận về mặt hạn chế, theo ông Huynh, các chức danh cán bộ thôn là đảng viên có tăng, nhưng còn thấp so với các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 13. Thời gian tới, Nông Sơn quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% chi bộ thôn có chi ủy; 90% trở lên trưởng thôn, phó trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng, công an viên là đảng viên; đội ngũ cán bộ thôn nói chung phải là đảng viên.

“Nông Sơn tiếp tục thực hiện tốt việc phân công cấp ủy phụ trách các tổ chức đảng để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt của các cấp ủy phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Qua đó, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy, sự đồng thuận trong xã hội” - ông Đỗ Đức Huynh nói.

TAGS