Đảng bộ Sở TN&MT và xã Tam Hải tổ chức đại hội

H.PHÚC - V.PHIN |

Hôm qua (19.5), Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, 5 năm qua, đảng bộ đơn vị đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra, rõ nhất là đạt kết quả trong cắt giảm nhiều thủ tục hành chính; hoàn thành kiểm kê đất đai 5 năm, tập trung chỉ đạo xây dựng trình UBND tỉnh ban hành bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 và thời kỳ 2020 - 2024; xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy sở lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 ngày 18.3.2013 của Chính phủ, Chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh, Đề án quản lý chất thải rắn vùng nông thôn tỉnh đến năm 2020.

Đáng chú ý, ngành đã thực hiện thanh tra chuyên đề về tài nguyên và môi trường đạt 100%; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hàng năm đều đạt hơn 85%; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, hòa giải trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Hiện nay, Đảng bộ sở có 9 chi bộ trực thuộc, với 88 đảng viên chính thức. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ  2020 - 2025 gồm 6 đồng chí, đồng chí Trần Thanh Hà tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Tam Hải (huyện Núi Thành) tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tam Hải là xã đảo của huyện Núi Thành, nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.

 

Nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay tổng số phương tiện tàu thuyền là 408 chiếc, tổng sản lượng hải sản khai thác hằng năm đạt 3.947 tấn. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận có chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Tam Hải đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 11 tiêu chí so với năm 2015; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

TAGS