Đảng bộ TP.Hội An kết nạp được 82 đảng viên mới

QUỐC TUẤN |

Ngày 20.1, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Trong năm 2020, Thành ủy Hội An đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 72 cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII. Thành ủy đã tổ chức 4 hội nghị định kỳ, 2 hội nghị chuyên đề, 24 phiên họp Ban Thường vụ và ban hành hơn 1.000 văn bản lãnh đạo.

Cũng trong năm 2020, Đảng bộ thành phố kết nạp được 82 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 109 đảng viên hết thời gian dự bị, xem xét xử lý kỷ luật 6 đảng viên với hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nên Hội An chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tập trung công tác lãnh, chỉ đạo hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với việc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa TP.Thanh Hóa - TP.Hội An (12.2.1961 - 12.2.2021) theo kế hoạch đã đề ra.  

TAGS