Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 31.12.2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tham dự.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy sáng 31.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ

Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1 chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 13 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong các kết quả đạt được, dấu ấn nổi bật là Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác của cơ quan. Đặc biệt, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Tham mưu kế hoạch và chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với các đơn vị, địa phương theo kế hoạch để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Tham mưu, thẩm định trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 17 nghị quyết, 3 kết luận, 16 chỉ thị và hơn 1.600 văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai thực hiện tốt nội dung đăng ký trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng học tập, nghiên cứu, đầu tư trí tuệ, sự sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cần có những giải pháp căn cơ hơn để thực hiện hoàn thành tốt 7 nhóm nhiệm vụ Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra năm 2022.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy cần hết sức chú trọng làm tốt công tác Đảng của Đảng bộ, từ khâu thông báo nội bộ, tổ chức sinh hoạt đúng giờ, đầy đủ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đặc biệt là phải quán triệt cho đảng viên thấm nhuần các văn bản mới Trung ương vừa ban hành liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và cụ thể hóa thành các nội dung sinh hoạt chuyên đề để triển khai sinh hoạt tại chi bộ…

TAGS