Đảng bộ xã Trà Tân và Trà Nam tổ chức đại hội

NGUYÊN ĐOAN - MỸ HẠNH |

(QNO) - Đại hội Đảng bộ xã Trà Tân (Bắc Trà My) diễn ra ngày 22.5 đã bầu Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trà My.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TRÀ MY

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trà Tân triển khai thực hiện đạt và vượt 10/14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đến cuối năm 2017, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hộ khá, giàu tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 213 hộ (38,31%) năm 2015 xuống còn 62 hộ (10,21%) năm 2019, giảm bình quân hằng năm 5,62% (chỉ tiêu nghị quyết đề ra giảm hằng năm 3%).

Trong công tác xây dựng Đảng, đã kết nạp 38 đảng viên mới, đạt 100% nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ hiện nay lên 126 đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm tăng; số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tăng, không có chi bộ yếu kém.

Đại hội đã thảo luận đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, quyết tâm xây dựng Trà Tân trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

* Ngày 21 và 22.5, Đảng bộ xã Trà Nam (Nam Trà My) tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

v
Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: MỸ HẠNH

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trà Nam đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, chuyển dần diện tích lúa rẫy sang trồng dược liệu, sâm Ngọc Linh, quế Trà My. Tổng diện tích cây dược liệu hiện đạt 24ha; sâm Ngọc Linh đạt 2,5ha với 21 nhóm hộ triển khai trồng đều khắp ở 4 thôn, tăng trung bình hằng năm 0,5ha; cây quế trồng được 186,72ha. Địa phương thực hiện quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với bố trí, sắp xếp dân cư. Toàn đảng bộ hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 156 đảng viên, nhiệm kỳ qua kết nạp 27 đảng viên.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam  khóa XIX; đồng chí Hồ Văn Thuấn được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

TAGS