Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam vừa mở lớp tập huấn nghiệp vụ triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng cho hơn 250 đại biểu là cấp ủy viên của 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đại biểu được phổ biến các chủ trương mới của Đảng và kỹ năng, nghiệp vụ liên quan trên lĩnh vực tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là những điểm mới, cốt lõi trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị gồm Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 58 về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...

Đây là hoạt động thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhằm kịp thời thông tin chủ trương mới, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể trên các mặt công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở.

TAGS