Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng

MỸ LINH - ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 31.12, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.L

Năm 2019, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25.7.2019 của Ban Bí thư; tham mưu thực hiện Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28.12.2018 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức; triển khai thực hiện việc tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và ban hành các loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể và công tác xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực...

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.N
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Ảnh: Đ.N

Theo báo cáo, năm 2019, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tham mưu xây dựng và chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp công dân theo định kỳ; kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện...

Bên cạnh quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho từng đảng viên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh còn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả về tinh thần trách nhiệm trong việc nêu gương; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về công tác bổ nhiệm, khen thưởng; gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 27 đảng viên tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị và 9 đảng viên tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 1 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 13 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TAGS