CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đề cao trách nhiệm nêu gương

HÀN GIANG - PHƯƠNG GIANG |

Với những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đặt ra các chỉ tiêu phát triển ở nhiệm kỳ mới cao hơn, phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đợt 19.5.2020. Ảnh: N.Đ
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đợt 19.5.2020. Ảnh: N.Đ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, bước vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 với một tâm thế mới, các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII phù hợp với tình hình của từng đơn vị. Từ đó, lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Phát huy vai trò

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 967 đảng viên mới, tăng 28,93% so với chỉ tiêu đề ra. Hằng năm có 90,45% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng 10,45% so với nghị quyết đề ra; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86%.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhìn nhận, trong suốt nhiệm kỳ, tổ chức đảng khối các cơ quan hành chính đã phát huy rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao.

Đồng thời làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoạch định chủ trương, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tham mưu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là ba nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.

Đặc biệt, cấp ủy cơ sở phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ về vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị, ông Văn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Đảng ủy tập trung lãnh đạo Văn phòng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Định kỳ, tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện báo cáo tại các buổi giao ban hàng tuần của UBND tỉnh và đề xuất kiểm tra, đôn đốc kịp thời.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, triển khai cài đặt phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phần mềm hồ sơ công việc trên mạng internet; tăng cường sử dụng hệ thống Q-office để chuyển và nhận văn bản liên thông qua file điện tử đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

“Do vậy, sự phối hợp xử lý công việc giữa Văn phòng UBND tỉnh và các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, thời gian được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh” - ông Tuấn nhìn nhận.

Đoàn viên thanh niên tiêu biểu giao lưu tại lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020” do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đoàn viên thanh niên tiêu biểu giao lưu tại lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020” do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người đứng đầu nêu gương

Những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được ở nhiệm kỳ vừa qua góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Bùi Võ Quảng đánh giá, đến nay chất lượng tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò của người đứng đầu cấp ủy được phát huy; cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong tham mưu, phối hợp, giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết ở từng cơ quan, đơn vị, nhất là tham mưu hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối dự kiến 7 chỉ tiêu phát triển. Ông Bùi Võ Quảng chia sẻ, các chỉ tiêu này đều cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Do đó, đòi hỏi tinh thần và thái độ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ ở giai đoạn này phải cao hơn; tỏ rõ vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị cấp tỉnh.

“Cùng với chú trọng xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc vững mạnh, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao sự đoàn kết thống nhất, Đảng ủy Khối xác định tăng cường hơn nữa vai trò nêu gương người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên noi theo. Vai trò nêu gương phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đồng chí” - ông Quảng nhấn mạnh.

TAGS