Điểm sáng xây dựng Đảng ở Bình Đào

THÀNH CHÂU |

Xã Bình Đào (Thăng Bình) đã có những cách làm hay, sát với tình hình thực tế, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể trong công tác tạo nguồn phát triển đảng, từ đó, công tác kết nạp Đảng luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Xã Bình Đào (Thăng Bình) chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ.
Xã Bình Đào (Thăng Bình) chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ.

Chú trọng chất lượng

Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Đào) hiện có 19 đảng viên trên tổng số 35 cán bộ giáo viên và nhân viên. Theo thầy giáo Phan Đức Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, công tác phát triển đảng viên trong các trường học lâu nay luôn có một mẫu số chung, đó là gặp rất nhiều trở ngại trong khi nguồn còn khá nhiều. Quần chúng đảm bảo về trình độ văn hóa, có lập trường tư tưởng và ý thức kỷ luật tốt.

Trong hai năm liên tiếp (2021 - 2022), Đảng ủy xã Bình Đào luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển Đảng theo chỉ tiêu mà Huyện ủy Thăng Bình đã giao. Năm 2021 kết nạp 6 đảng viên, đạt 120%; năm 2022 kết nạp 8 đảng viên, đạt 133%.

“Chi bộ nhà trường luôn xác định phát triển Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, chi bộ, ban giám hiệu, rồi tổ chức công đoàn nhà trường luôn gần gũi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng từng quần chúng để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp Đảng trên cơ sở đánh giá đúng năng lực chuyên môn và thành tích trong hoạt động phong trào” - thầy Bình nói.

Thầy Phan Đức Bình cho biết, quan điểm của Chi bộ nhà trường là không chạy theo thành tích số lượng mà chú trọng chất lượng. Với định hướng như vậy, năm học 2021 - 2022 vừa qua, nhà trường đã kết nạp 2 đảng viên mới và có 3 quần chúng ưu tú được giới thiệu đi học cảm tình Đảng.

Sâu sát cơ sở

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Đào cho hay, Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 214 đảng viên, gồm 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ HTX.

Trong nhiều năm qua, các đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tuy vậy, thời gian qua, Đảng bộ xã đối diện với tình trạng “cạn nguồn” đối tượng kết nạp Đảng, dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.

“Vai trò của người đứng đầu cấp ủy chi bộ chưa được phát huy, công tác tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức, do sự chuyển dịch cơ cấu lao động nên nhiều thanh niên đủ các điều kiện để phát triển đảng tham gia làm việc tại các công ty, xí nghiệp nên khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên” - ông Hoàng nói.

Nhận diện được những tồn tại, Đảng ủy xã Bình Đào đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tập trung rà soát, nắm chắc lại số lượng quần chúng ưu tú trong giai đoạn 2020 - 2025 có đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng.

“Chúng tôi đã giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên hằng năm cho từng chi bộ, các chi bộ phân công đảng viên theo dõi thường xuyên, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp Đảng khi đã đủ điều kiện” - ông Hoàng cho biết.

Bên cạnh đó, để thực hiện chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai, từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống quê hương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội.

Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó theo dõi, lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

TAGS