Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Cụ thể bằng những cách làm hay

HÀN GIANG |

Những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong quá trình cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Đảng bộ tỉnh trong hai năm qua đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (khóa XIII) đánh giá cao.

Hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng Đảng (bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) với huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc để thống nhất chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan. Ảnh: N.Đ
Hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng Đảng (bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) với huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc để thống nhất chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan. Ảnh: N.Đ

Bám sát cơ sở

Một trong những cách làm mới ở lĩnh vực xây dựng Đảng tại Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay là định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc để xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị bằng “Thông báo kết luận” cụ thể. Kết quả thực hiện theo “Thông báo kết luận” được đánh giá ở hội nghị quý kế tiếp.

Kinh tế - xã hội phát triển khởi sắc

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên các lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 8.2022 là 20.792 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 16.480 tỷ đồng, đạt 87% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ. (Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 2/5 tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung). Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán. P.V

Từ cách làm này, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được cải thiện.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở. Các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ không ngừng được phát huy,… góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đánh giá kết quả hai năm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiến độ triển khai nhiệm vụ tại các chương trình hành động được thực hiện đảm bảo; đồng thời hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng tạo tiền đề, nền tảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh.

Trong quá trình triển khai cụ thể hóa đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, Quảng Nam chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; phân công từng đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên đứng điểm chỉ đạo tại các đơn vị, địa phương; dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư và sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn ít nhất 1 lần/năm để nắm bắt tình hình cơ sở.

Thực hiện phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Trong việc phân cấp, phân quyền, các cấp ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng và tập trung vào những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, kết luận của cấp ủy theo hướng ngắn gọn, thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với chủ trương của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh. Thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận đã ban hành…

Vì cuộc sống nhân dân

Trên cơ sở đánh giá kết quả cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhận diện những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của Đảng.

Đồng thời đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy và các cấp ủy theo hướng xác định rõ vai trò chủ thể của nhân dân; lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định và thực hiện chính sách.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân… góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Năm 2022 là năm vượt khó trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, và nhìn lại những kết quả đã đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp mình để chủ động theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện đạt kết quả.

Trong đó, rà soát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết cấp ủy mình đề ra, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, để kịp thời đưa ra giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2022. Từ đó, tạo đà cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh ở năm tiếp theo.

Kết quả lớn nhất đạt được là niềm tin của người dân

Thực hiện Quyết định số 538-QĐNS/TW, ngày 13.6.2022, về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đoàn công tác đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở tỉnh Quảng Nam rất kịp thời, hiệu quả, có nhiều điểm mới, sáng tạo. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận cụ thể hóa Chương trình hành động số 07 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn của tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng với chăm lo công tác xây dựng Đảng, bằng những cách làm hay, quyết liệt, Quảng Nam đã đưa kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển khởi sắc. Song kết quả lớn nhất đạt được, đó chính là niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị, từ đó, tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ của tỉnh, bên cạnh đáp ứng được yêu cầu về trình độ và năng lực, phẩm chất đạo đức cũng được nâng lên, đặc biệt là chăm lo giữ mối quan hệ gần gũi với dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân hơn.