Duy Phước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

QUỐC TUẤN - VĂN SỰ |

Nhiệm kỳ qua, xã Duy Phước (Duy Xuyên) đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh gọn bộ máy hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Ông Huỳnh Tấn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Duy Phước cho biết, lãnh đạo Đảng ủy xã xác định rằng, đã kết nạp đảng viên nào thì phải căn cơ đảng viên đó chứ không chạy theo số lượng. Hằng năm Đảng ủy đều có chỉ tiêu sàng lọc, bồi dưỡng đối tượng về từng chi bộ trực thuộc, từ đó tổ chức kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú nhất. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 47 đảng viên, vượt 1 đảng viên so với chỉ tiêu.

“Toàn Đảng bộ hiện có 8 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ hợp tác xã với tổng số 243 đảng viên. Theo kết quả phân loại, hàng năm bình quân số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh chiếm 85%, tăng 35% so với nghị quyết; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%, tăng 15% so với nghị quyết. Đặc biệt, Đảng bộ xã có 5 năm liền (2015 - 2019) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu” - ông Thành cho hay.

Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ tới xã Duy Phước đặt mục tiêu mỗi năm kết nạp từ 5 đảng viên trở lên. Phấn đấu 90% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 80%, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên được phân công giữ chức vụ trưởng thôn, công an viên và thôn đội, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn đạt 70%...

Bên cạnh việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, những năm qua Duy Phước cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thực hiện việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đến nay, tổng số cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách của xã là 33 người, giảm 8 người so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 33,3%; tỷ lệ nữ đạt 36,4%; tỷ lệ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách đạt “3 chuẩn” là 91,12%, tăng 31,6% so với năm 2015. Đặc biệt, số người có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn chiếm tỷ lệ 85,3%, tăng 27% so với năm 2015...

“Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ luôn đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trên cơ sở quy hoạch, đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Duy Phước đã tuyển dụng 3 cán bộ có trình độ đại học chính quy và 1 cán bộ có trình độ cao đẳng. Đồng thời cử 20 cán bộ theo học các lớp chuyên môn trung cấp, đại học và trung cấp chính trị, cao cấp chính trị” - ông Thành chia sẻ.

TAGS