Duy Sơn phát hành tập Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020

MAI LINH - PHI THÀNH |

(QNO) - Đảng bộ xã Duy Sơn (Duy Xuyên) vừa tổ chức lễ công bố và phát hành tập Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020.

Quang cảnh buổi lễ phát hành tập lịch sử Đảng bộ xã Duy Sơn giai đoạn 1930 - 2020.   Ảnh: T.L
Quang cảnh buổi lễ phát hành tập Lịch sử Đảng bộ xã Duy Sơn giai đoạn 1930 - 2020. Ảnh: T.L

Tập Lịch sử Đảng bộ xã Duy Sơn giai đoạn 1930 - 2020 dày 375 trang gồm 6 chương. Trong đó, chương I: Điều kiện tự nhiên, dân cư, truyền thống văn hóa và đấu tranh yêu nước; chương II: Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930 - 1945; chương III: Xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân kiên cường kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 - 1954; chương IV: 21 năm trung dũng kiên cường kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975; chương V: Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975 - 2000; chương VI: Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, huy động nguồn lực xây dựng thành công xã nông thôn mới giai đoạn 2001 - 2020.

Lãnh đạo xã Duy Sơn trao tặng tập lịch sử cho đại biểu.   Ảnh: T.L
Lãnh đạo xã Duy Sơn trao tặng tập Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020 cho đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.L

Đây là tài liệu quý giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ở địa phương tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, anh dũng của cha ông. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TAGS