Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

HÀN GIANG |

Do thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh trong thời gian qua.

Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, trong đó có nội dung Quy định 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ảnh: N.ĐOAN
Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, trong đó có nội dung Quy định 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ảnh: N.ĐOAN

Kỷ luật chi ủy, người đứng đầu

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An vừa quyết định thi hành kỷ luật Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Điểu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An bằng hình thức cách chức Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng trong xây dựng quy chế làm việc của chi ủy. Không tổ chức sinh hoạt chi ủy định kỳ hằng tháng trong nhiều năm liền.

Các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị không được đưa ra tập thể cấp ủy trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất trước khi tổ chức thực hiện, dẫn đến chi ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt đảng.

Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An không tham mưu chi bộ lãnh đạo cơ quan xây dựng quy chế dân chủ; các chi ủy viên, lãnh đạo đơn vị bị hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin, dẫn đến công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, giữa các lãnh đạo, nhất là trong công tác lãnh đạo, quản lý chuyên môn.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi ủy đã để đơn vị xảy ra vi phạm pháp luật về đấu thầu, dẫn đến bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam người lao động, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cho rằng, những vi phạm trên xuất phát từ việc Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An không chấp hành nghiêm các quy định về sinh hoạt đảng, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình giảm sút, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý.

Chi ủy đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với đơn vị, không phát huy trí tuệ tập thể và tự đánh mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian dài. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 10; điểm d khoản 2 Điều 20 Quy định số 69 ngày 6.7.2021 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An quyết định thi hành kỷ luật Chi ủy Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An bằng hình thức cảnh cáo.

Trong khi đó, với vai trò Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP.Hội An, đồng chí Phạm Văn Điểu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; không tổ chức sinh hoạt chi ủy định kỳ hằng tháng trong nhiều năm liền, dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể chi ủy trong thời gian dài.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Phạm Văn Điểu đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kè sinh thái Cẩm Kim (giai đoạn 2), bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 1 nhân viên cấp dưới và chính bản thân đồng chí...

Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2021, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 49 tổ chức đảng vi phạm, với các hình thức khiển trách 38 và cảnh cáo 11.

Đối với đảng viên, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 2.237 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 1.614, cảnh cáo 420, cách chức 73, khai trừ 130. Nội dung vi phạm chủ yếu của tổ chức đảng là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (với 17 tổ chức đảng, chiếm 37%).

Cụ thể, triển khai thực hiện không đúng, không đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không kiểm tra, đôn đốc tổ chức đảng cấp dưới triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình dẫn đến vi phạm.

Có 11 tổ chức đảng (chiếm tỷ lệ 24%) vi phạm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Có 9 tổ chức đảng (chiếm 20%) vi phạm việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước. Có 291 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.

Quán triệt những điểm mới của Quy định số 69 ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh cuối tuần qua, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình thông tin nhiều nội dung.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, số cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên tăng gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước. Kết quả này thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy, UBKT các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy (khóa XXII) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Với quan điểm xuyên suốt là chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình, Quy định số 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước tới nay. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt thống nhất trong một quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Bảo đảm nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm.

“Quy định số 69 là văn bản quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp xem xét kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định“ - đồng chí Phan Thái Bình nhấn mạnh.