Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp: Lấy ý kiến rộng rãi

HÀN GIANG |

Trong điều kiện toàn tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp được triển khai dưới hình thức bằng văn bản.

Đầu năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về mô hình phát triển kinh tế vườn. Ảnh: VINH ANH
Đầu năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về mô hình phát triển kinh tế vườn. Ảnh: VINH ANH

Lấy ý kiến rộng rãi

Ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, việc góp ý các dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào đại hội của chi bộ, đảng bộ của tất cả tổ chức đảng, diễn ra từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5.2020.

Riêng về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định hướng cụ thể về các nội dung, như: chủ đề đại hội, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; về các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong 5 năm tới.

Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, đây là tấm gương phản chiếu năng lực, phẩm chất chính trị, tinh thần hành động “dám nghĩ, dám làm” của ban chấp hành đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo này cần bám sát quy chế làm việc, kết quả thực hiện các nghị quyết, gắn với trách nhiệm cá nhân trên từng lĩnh vực phụ trách...  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của nhiệm kỳ 2015 - 2020, giải quyết đơn thư của công dân, nhất là khi liên quan đến công tác cán bộ, không để công dân phải gửi đơn thư trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh...

Cũng như các nội hàm cần làm sáng tỏ thêm trong dự thảo báo cáo, việc xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05 (khóa XII) ở cơ sở, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII được tổ chức lấy ý kiến góp ý trực tiếp tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, dự kiến diễn ra dự kiến vào cuối tháng 7.2020.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Võ Quảng nói: “Ban Thường vụ Đảng ủy đã quán triệt đến cấp ủy đảng các cấp trong toàn đảng bộ phát huy ý chí, trí truệ tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội các cấp. Qua đó, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao, khơi dậy tinh thần sáng tạo, truyền thống lịch sử vẻ vang của con người xứ Quảng nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo ông Bùi Võ Quảng, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX được triển khai nghiêm túc, khẩn trương. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các kế hoạch về tổ chức đại hội, tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua trong toàn đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành tổ chức đại hội trước tại Đảng bộ Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh và Chi bộ Hội LHPN tỉnh, trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các tổ chức đảng khác trong toàn đảng bộ. Ngoài ra, các nội dung khác của đại hội được các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, phục vụ tích cực chuẩn bị nghiêm túc.

Khơi dậy khát vọng

Làm việc với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường lưu ý phải thực hiện chu đáo, chặt chẽ từng khâu, nhằm thể hiện sâu sắc ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng, tạo sự lan tỏa từ tỉnh xuống cơ sở. Qua đó, khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt, để người dân thấy được trong năm 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở địa phương đã làm được những gì; từ đó, phấn khởi tham gia góp ý cho Đảng những công việc cần làm cho nhiệm kỳ đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, các địa phương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để tiếp tục thảo luận, đề ra định hướng xác đúng trong nhiệm kỳ đến. Tỉnh không thể giúp gì được cho các địa phương, mà chỉ đề ra cơ chế, hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, còn công việc cụ thể là gì thì phải do các địa phương tính toán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở các địa phương căn cứ vào xu hướng, yêu cầu thực tiễn phát triển, tiềm năng, thế mạnh để xác định nhiệm vụ đột phá cho 5 năm đến; tập trung vào những vấn đề thiết thực, đời sống nhân dân đang cần.

“Các địa phương bám sát vào định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và tiếp thu ý kiến rộng rãi của các cấp ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng chương trình hành động trên cơ sở báo cáo chính trị để thảo luận tại đại hội. Bây giờ xây dựng mấy cây cầu, mấy tuyến đường... phải dựa trên sự tính toán cụ thể các nguồn lực chứ không “vẽ” ra, viển vông. Phải cùng chung quyết tâm xây dựng địa phương mình phát triển, nếu không làm thì sẽ có lỗi với nhân dân” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

TAGS