Hiệp Đức đẩy mạnh phát triển đảng viên

VINH ANH - MAI NHI |

Xác định công tác phát triển đảng viên (PTĐV) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Huyện ủy Hiệp Đức sắp sửa ban hành một nghị quyết riêng về vấn đề này cho giai đoạn 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội thảo “Bàn về giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025”. Ảnh: S.A
Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội thảo “Bàn về giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025”. Ảnh: S.A

Nhìn rõ thách thức

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức - ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, nhìn lại 2 nhiệm kỳ gần đây, công tác PTĐV của Hiệp Đức cũng nằm trong tình trạng chung của tỉnh, đó là có chiều hướng giảm dần về số lượng. Cụ thể, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bình quân mỗi năm Hiệp Đức kết nạp được 85 đảng viên, đến nhiệm kỳ 2015 - 2020, bình quân kết nạp chưa đến 68 đảng viên/năm (giảm 17 đảng viên mỗi năm).

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), huyện Hiệp Đức kết nạp mới 342 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 85,5% mục tiêu nghị quyết). Hầu hết đảng viên mới kết nạp trẻ về tuổi đời (chiếm 74,2%), có năng lực và phẩm chất tốt. Nhiều đảng viên trẻ sớm trưởng thành, khẳng định được năng lực, uy tín tại cơ quan, đơn vị và được tín nhiệm bầu vào cấp ủy cơ sở.

Tình hình trên một phần cho thấy công tác PTĐV được chú trọng về chất lượng, bảo đảm “ít nhưng mạnh” theo tinh thần Chỉ thị số 28 ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư. Song, đây cũng là mối quan tâm lớn của các cấp ủy đảng, bởi số lượng đảng viên kết nạp mới hàng năm không tăng trong khi số đảng viên bị khai trừ, xóa tên, cho ra khỏi Đảng theo nguyện vọng cá nhân có chiều hướng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với khó khăn cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng lớn mạnh và là một trong những yếu tố gây thiếu hụt về nguồn cán bộ kế cận cho những giai đoạn tiếp theo.

Từ thực tiễn địa phương, ông Tỉnh cho rằng trở ngại nhất và nguyên nhân chính dẫn đến giảm mạnh số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm do thiếu nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Để giải bài toán PTĐV, mới đây Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội thảo “Bàn về giải pháp tạo nguồn và PTĐV giai đoạn 2021 - 2025”. Qua đó ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đánh giá, làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp để cấp ủy từ cơ sở đến huyện lưu tâm và cân nhắc.

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Chi bộ Mỹ Thạnh (xã Quế Thọ) chỉ rõ, bên cạnh thực trạng thanh niên phải ly hương làm ăn xa, thì số ít ở lại nông thôn không muốn tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, nên có tâm lý không muốn vào Đảng. Chưa kể phát triển đảng viên đã khó, giữ được đảng viên còn khó hơn.

Theo Huyện đoàn Hiệp Đức, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trên số lượng được giới thiệu chỉ chiếm 35,5%. Điều đó cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi được giới thiệu hiệu quả chưa cao. Trong khi, nguồn kết nạp đảng viên dựa vào hai lực lượng chủ yếu, nhưng đoàn viên, thanh niên trong khối hành chính sự nghiệp ngày càng ít do chủ trương tinh giản biên chế, thiếu hụt đội ngũ công chức, viên chức trẻ; nguồn đoàn viên thanh niên nông thôn dù không ít, tuy nhiên, nhiều người chưa có mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

5 nhóm giải pháp

Trước thực trạng và những thách thức đối với công tác PTĐV, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị ban hành Nghị quyết về PTĐV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức - ông Nguyễn Văn Nam cho biết, qua rà soát, toàn huyện có 27/42 tổ chức cơ sở đảng còn nguồn kết nạp Đảng với số lượng 245 quần chúng thuộc 14 chi bộ cơ sở và 13 đảng bộ cơ sở. Phần lớn quần chúng đều đảm bảo tiêu chuẩn về tuổi đời, học vấn và năng lực công tác… Đó là cơ sở để Hiệp Đức phấn đấu kết nạp đạt chỉ tiêu “150 đảng viên trở lên” trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra.

Huyện xác định nguồn PTĐV tập trung trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đội ngũ viên chức ngành giáo dục, y tế, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã và công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Ông Nam chia sẻ, để thực hiện có hiệu quả công tác PTĐV trong nhiệm kỳ, Hiệp Đức sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đó là, đi cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, cần phát huy vai trò chủ động của từng tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng; thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giao chỉ tiêu và thực hiện đúng quy trình kết nạp đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Làm tốt điều này sẽ giữ được nguồn lao động trẻ làm việc tại quê hương, qua đó tạo nguồn cho công tác PTĐV về lâu dài…

TAGS