Hiệp Đức tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VĂN MINH |

(QNO) - Sáng nay 23.6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 100 cán bộ chủ chốt các phòng ban, sĩ quan lực lượng vũ trang huyện.

.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai 5 chuyên đề trọng tâm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

TAGS